Ontmoet: Harm Kamps

Nedec is een persoonlijk bedrijf, wij willen al onze specialisten dus ook persoonlijk leren kennen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen Nedec verhaal. Vandaar dat we Harm Kamps hebben gevraagd om een leuk blog te schrijven, wat we kunnen delen met de rest van de Nedec-familie. 

 

Mijn naam is Harm Kamps en ik ben nu circa 2,5 jaar bij Nedec in dienst als Interim Professional.

In deze tijd ben ik werkzaam geweest bij verschillende Rabobanken en Florius Hypotheken/ABN AMRO.

Het verhaal is begonnen in 2015/2016 toen ik in dienst was bij de Rabobank en het vooruitzicht werd geschetst voor de wijzigingen bewegende naar het RKS.

In de situatie die op dat moment aanwezig was zag ik geen mogelijkheid om door te groeien en heb ik mijn CV beschikbaar gezet op een Nationale Vacaturebank/Monsterboard om zodoende in contact te komen met een detacheerder. Het is nog zwak uitgedrukt om te zeggen dat dit tot resultaat heeft geleid. Binnen enkele dagen ben ik veelvoudig gebeld door meerdere partijen om in contact te komen betreffende de mogelijkheden.

Om een overzicht te krijgen, er zijn uiteindelijk 6 partijen gekozen om mee in gesprek te gaan en Nedec is hieruit als beste overgebleven.

De persoonlijke benadering waarmee Nedec te werk gaat , de energie en motivatie die wordt overgedragen aan medewerkers heeft er toe geleid dat ik op 1 september 2016 mijn contract heb getekend.

Aan het begin van mijn eerste opdracht werden mijn gedachten over Nedec als goede keuze bevestigd. Nadat ik te horen kreeg dat er een functie open stond bij een lokale Rabobank, is deze informatie doorgespeeld naar mijn contactpersoon die direct tot actie is overgegaan. Deze vorm van toewijding en vertrouwen heeft zich verder geuit door de opvolgende opdrachten.

De afgelopen 2,5 jaar heb ik Nedec als een uitstekende werkgever ervaren. Wanneer er mogelijkheden zich voordoen wordt er altijd in gesprek getreden om te bespreken of de situatie passend is en wat Nedec voor je kan doen. Hierbij wordt er in oplossingen gedacht en de mogelijkheid geboden voor onder andere opleidingen, hotelovernachtingen en een leaseauto om te voorzien in de behoefte die aanwezig is.

Als blijk van waardering zou ik graag Nedec willen bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren en deze ook in de toekomst zeker voort te zetten.

Harm Kamps

Dag van de privacy, wat betekent dit?

Het is vandaag de dag van de privacy. Een naam die eigenlijk voor zich spreekt. Maar wat houdt de dag van de privacy precies in en waarom bestaat deze dag?

 

Big brother is watching you

Ongetwijfeld heb je deze zin meerdere malen gehoord: big brother is watching you. De zin is afkomstig van het boek “1984” geschreven door George Orwell. In het boek wordt beschreven hoe een staat volledig in de macht is van één partij. De partijleider wordt “big brother” genoemd. De partij houdt alle inwoners 24/7 in de gaten, met behulp van camera’s. Het boek is geschreven om burgers te waarschuwen voor een totalitair bewind.

Door de komst van internet zijn er steeds meer manieren gekomen waarop de burgers in de gaten gehouden kunnen worden. Zo wordt er bijgehouden welke website en specifieke webpagina’s jij bezoekt. Wanneer je uit eten gaat krijg je meteen de vraag van Google of je een recensie wilt achterlaten. Veel mensen zijn bang voor een situatie zoals beschreven is in het boek, hierdoor horen we steeds vaker de iconische zin: big brother is watching you.

 

Dag van de privacy

Om aandacht te scheppen voor ons recht op privacy is  in heel Europa “de dag van de privacy” ingeroepen in het leven. Op 28 januari 1981 werd het dataprotectieverdrag geopend voor ondertekening, om deze reden is er gekozen om 28 januari te verkiezen tot dag van de privacy. Op deze dag is het de bedoeling dat burgers worden geïnformeerd over hun rechten in het gebruik van hun persoonsgegevens.

 

Onze rechten

Anno 2019 is dit misschien wel belangrijker dan ooit. Het lijkt wel of alles was je doet wordt bijgehouden. Maar wat zijn de rechten die we op dit moment hebben?

– AVG

De AVG is het belangrijkste recht wat onze privacy beschermt. De AVG is ingegaan op 25 mei 2018. De AVG beschermt persoonsgegevens tegen het verspreiden naar derden partijen. Wil je meer weten over de AVG? Klik dan hier

 

– Recht van vergetelheid

Door het recht van vergetelheid is het mogelijk om zoekmachines te vragen om koppelingen van bepaalde personen te verwijderen. De zoekmachine moet deze koppeling verwijderen uit de zoekmachine. De oorspronkelijke bron blijft wel bestaan.

 

– Cookies

Zoekmachines houdt je zoekgeschiedenis bij. Websites zijn verplicht om dit duidelijk te melden middels een cookies-melding. Wanneer je de cookies uitzet dan houden de zoekmachines nog maar een deel van je gegevens bij. Wil je dit helemaal niet? Dan kan je gebruik maken van de DuckGoDuck zoekmachine.

 

– Privacyverklaring

Middels een privacyverklaring zijn websites verplicht om de bezoeker te informeren hoe er wordt omgegaan met zijn/haar persoonsgegevens.

 

PeopleXcheck

Bij Nedec vinden we het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de privacy van onze specialisten. Daarom hebben we PeopleXcheck opgezet. Dit is een platform waarmee een bedrijf  op een veilige manier de kandidaten kan screenen. Door gebruik te maken van PeopleXcheck krijgen de bedrijven niet alleen inzichten in validiteit van de kandidaten, ook weten de kandidaten zeker dat de er wordt voldaan aan alle privacywetgevingen. Zo voldoet PeopleXcheck aan het niveau van beveiliging  “departementaal vertrouwelijk” en voldoet het volledig aan de privacy wetgeving zoals vastgelegd binnen de AVG.

 

Wij wensen je een fijne dag van de privacy!

Steeds meer fraude binnen het MKB

 

De afgelopen jaren zijn we door een revolutionaire ontwikkeling gegaan. Hierin is internet een basisbehoefte geworden. Door de komst van het internet zijn er verschillende  trends ontstaan. Denk hierbij aan smartphones, social media en big data. Dit geeft natuurlijk erg veel luxe, maar heeft ook negatieve gevolgen. Zo zijn er nu meer mogelijkheden om te frauderen. Als reactie hierop investeren de overheid en bedrijven steeds meer in het tegengaan van deze fraudeurs.

Inzet accountants voor MKB-bedrijven

Jos Nijhuis, covoorzitter van de Cyber Security Raad, vindt het belangrijk dat juist de MKB-bedrijven het gevaar gaan inzien van cybercrime. ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Via toeleveranciers zijn grotere partijen kwetsbaar, ook als ze zelf de beveiliging op orde hebben.’

Het creëren van bewustzijn wordt niet voor niets gedaan middels accountants. Accountants komen bij iedereen en hebben vaak een grote invloed op ondernemers. Vier van de grootste accountants kantoren hebben samen een vragenlijst opgesteld, de vragenlijst is gericht op midden- kleinbedrijf. Het doel van de vragenlijst is dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd over cyberveiligheid.

Meer lezen? Kijk hier!

Kabinet trekt extra geld uit voor aanpak cybercrime

Het kabinet liet op Prinsjes dag weten dat het 30 miljoen euro uit wil trekken om cybercrime tegen te gaan. Organisaties worden steeds afhankelijker van ICT, zoals je website, mail en online betalingen. Ruim driekwart van de MKB-bedrijven beheren hun eigen ICT. Eén van de meest genoemde redenen hiervoor is de veiligheid en privacy van de bestanden. Eigenlijk wordt alles beheert via ICT, klantenbestanden, winstopslag maar ook privé gegevens. Wanneer criminelen bij al deze gegevens kunnen komen lopen jij en je klanten risico. Meer lezen over cybercrime? Lees hier.

Ondernemers worden voor miljoenen opgelicht

Partijen die er bewust op uit zijn om mensen te bedriegen komen de laatste tijd regelmatig voor in het nieuws. Het bekendste voorbeeld van ondernemers die de dupe zijn geworden van fraude, is de zaak van Mehmet G. Door het oplichten van ondernemers heeft Mehmet zeker drie miljoen euro binnen geharkt. Via belregisters werd bedrijven vermeld, dat de advertenties op de websites van de verdachten niet langer gratis zouden zijn. Middels een simpele handtekening zouden bedrijven zich hier voor uitschrijven. Het tegenovergestelde gebeurde. In de kleine lettertjes van de contracten stond dat de bedrijven zich niet afmeldde voor de reclames, maar juist een nieuwe overeenkomst aangingen. Deze nieuwe overeenkomst had hoge kosten aan zich verbonden.

Lees het volledige bericht.

Toename vraag CDD-specialisten

Door de toename van het aantal fraude gevallen is er een grote vraag naar CDD-specialisten ontstaan. De laatste jaren krijgen organisaties steeds meer te maken met Customer Due Diligence. CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (Know Your Client) is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Ben jij benieuwd naar de vacatures die op dit moment openstaan voor CDD-specialisten? Klik dan hier -> vacatures CDD-specialisten

Dit was het nieuws van: december

Vanaf 2019 zullen wij maandelijks een verslag maken over het belangrijkste nieuws in de financiële dienstverlening. U leest nu dus de eerste versie van onze rubriek: Dit was het nieuws.

 

December is altijd een drukke maand, ook de financiële dienstverlening stond niet stil. Zo is bekend geworden dat accountants een fraude expertisecentrum krijgen, heeft het AFM geconstateerd dat er lang niet altijd wordt voldaan aan de meldplicht en hebben economen voorspeld dat het personeelstekort zal aanhouden.

 

Accountants krijgen fraude expertisecentrum

Er komt een expertisecentrum om accountant s te helpen bij het opsporen van fraude. Het centrum zou informatie gaan bundelen en daarmee proberen antwoord te geven op moeilijke vragen wat betreft het detecteren van fraude. Volgens de plannen zal het expertisecentrum begin 2020 het eerste advies afgeven.

 

Accountants moeten meer leren letten op bijvoorbeeld het beloningsmodel van de top. Er moet ook meer gelet worden op hoe het management zich aan de normen en waarden houdt en of zij alles wel eerlijk doen. Speciale trainingen en de hulp van experts op dit gebied moet accountants helpen om signalen van fraude eerder op te pikken.

 

Kwart van financieel adviseurs voldoet niet aan meldplicht

Eind december kwam het AFM met een opvallend bericht. Na een bezoek aan 40 financiële dienstverleners, bleek dat een kwart niet voldeed aan de meldplicht bij incidenten.

Bij welke incidenten hebben de intermediairs meldplicht? Denk hierbij aan werknemers die een handtekening vervalsen of slecht advies geven. Vaak wordt dit wel geconstateerd door de intermediairs, maar niet gemeld.

Er zijn verschillende redenen geconstateerd om de incidenten niet te melden. Sommige kantoren hebben bijvoorbeeld geen proper incidentenbeleid, hierdoor kan er niet snel worden geschakeld bij overtredingen. Echter zijn er ook kantoren waar onwetendheid de boosdoener is. Aan de kantoren die niet hebben voldaan aan de meldplicht tijdens het bezoek is direct een waarschuwing afgegeven. Ook heeft het AFM vervolgens uitgelegd hoe er  voortaan wel correct gehandeld kan worden.

Bron: nu.nl

 

Personeelstekort bedrijven houdt nog zeker 2 jaar aan

Economen in het bankwezen verwachten dat het personeelstekort bij ondernemingen zal aanhouden. Voornamelijk in de transportwereld en de zakelijke dienstverlening zal dit te merken blijven.

 

Deze personeelstekorten worden gezien als een groot probleem. De ondernemingen kunnen niet voldoen aan de vraag en kunnen zo niet doorgroeien. De bouwbedrijven moeten bijvoorbeeld regelmatig orders afwijzen. Volgens de economen zal dit probleem zich over alle sectoren gaan verspreiden.

 

Om inkrimping van het bedrijf te voorkomen, wordt geadviseerd om aan andere oplossingen te denken. Automatisering ligt hier het meest voor de hand, maar ook het binden van werknemers wordt benoemd. Dit kunnen ondernemers realiseren middels salarisverhogingen en flexibele werktijden.

Wil jij het volledige artikel lezen? Klik dan hier: nu.nl