Steeds meer fraude binnen het MKB

 

De afgelopen jaren zijn we door een revolutionaire ontwikkeling gegaan. Hierin is internet een basisbehoefte geworden. Door de komst van het internet zijn er verschillende  trends ontstaan. Denk hierbij aan smartphones, social media en big data. Dit geeft natuurlijk erg veel luxe, maar heeft ook negatieve gevolgen. Zo zijn er nu meer mogelijkheden om te frauderen. Als reactie hierop investeren de overheid en bedrijven steeds meer in het tegengaan van deze fraudeurs.

Inzet accountants voor MKB-bedrijven

Jos Nijhuis, covoorzitter van de Cyber Security Raad, vindt het belangrijk dat juist de MKB-bedrijven het gevaar gaan inzien van cybercrime. ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Via toeleveranciers zijn grotere partijen kwetsbaar, ook als ze zelf de beveiliging op orde hebben.’

Het creëren van bewustzijn wordt niet voor niets gedaan middels accountants. Accountants komen bij iedereen en hebben vaak een grote invloed op ondernemers. Vier van de grootste accountants kantoren hebben samen een vragenlijst opgesteld, de vragenlijst is gericht op midden- kleinbedrijf. Het doel van de vragenlijst is dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd over cyberveiligheid.

Meer lezen? Kijk hier!

Kabinet trekt extra geld uit voor aanpak cybercrime

Het kabinet liet op Prinsjes dag weten dat het 30 miljoen euro uit wil trekken om cybercrime tegen te gaan. Organisaties worden steeds afhankelijker van ICT, zoals je website, mail en online betalingen. Ruim driekwart van de MKB-bedrijven beheren hun eigen ICT. Eén van de meest genoemde redenen hiervoor is de veiligheid en privacy van de bestanden. Eigenlijk wordt alles beheert via ICT, klantenbestanden, winstopslag maar ook privé gegevens. Wanneer criminelen bij al deze gegevens kunnen komen lopen jij en je klanten risico. Meer lezen over cybercrime? Lees hier.

Ondernemers worden voor miljoenen opgelicht

Partijen die er bewust op uit zijn om mensen te bedriegen komen de laatste tijd regelmatig voor in het nieuws. Het bekendste voorbeeld van ondernemers die de dupe zijn geworden van fraude, is de zaak van Mehmet G. Door het oplichten van ondernemers heeft Mehmet zeker drie miljoen euro binnen geharkt. Via belregisters werd bedrijven vermeld, dat de advertenties op de websites van de verdachten niet langer gratis zouden zijn. Middels een simpele handtekening zouden bedrijven zich hier voor uitschrijven. Het tegenovergestelde gebeurde. In de kleine lettertjes van de contracten stond dat de bedrijven zich niet afmeldde voor de reclames, maar juist een nieuwe overeenkomst aangingen. Deze nieuwe overeenkomst had hoge kosten aan zich verbonden.

Lees het volledige bericht.

Toename vraag CDD-specialisten

Door de toename van het aantal fraude gevallen is er een grote vraag naar CDD-specialisten ontstaan. De laatste jaren krijgen organisaties steeds meer te maken met Customer Due Diligence. CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (Know Your Client) is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Ben jij benieuwd naar de vacatures die op dit moment openstaan voor CDD-specialisten? Klik dan hier -> vacatures CDD-specialisten

Dit was het nieuws van: december

Vanaf 2019 zullen wij maandelijks een verslag maken over het belangrijkste nieuws in de financiële dienstverlening. U leest nu dus de eerste versie van onze rubriek: Dit was het nieuws.

 

December is altijd een drukke maand, ook de financiële dienstverlening stond niet stil. Zo is bekend geworden dat accountants een fraude expertisecentrum krijgen, heeft het AFM geconstateerd dat er lang niet altijd wordt voldaan aan de meldplicht en hebben economen voorspeld dat het personeelstekort zal aanhouden.

 

Accountants krijgen fraude expertisecentrum

Er komt een expertisecentrum om accountant s te helpen bij het opsporen van fraude. Het centrum zou informatie gaan bundelen en daarmee proberen antwoord te geven op moeilijke vragen wat betreft het detecteren van fraude. Volgens de plannen zal het expertisecentrum begin 2020 het eerste advies afgeven.

 

Accountants moeten meer leren letten op bijvoorbeeld het beloningsmodel van de top. Er moet ook meer gelet worden op hoe het management zich aan de normen en waarden houdt en of zij alles wel eerlijk doen. Speciale trainingen en de hulp van experts op dit gebied moet accountants helpen om signalen van fraude eerder op te pikken.

 

Kwart van financieel adviseurs voldoet niet aan meldplicht

Eind december kwam het AFM met een opvallend bericht. Na een bezoek aan 40 financiële dienstverleners, bleek dat een kwart niet voldeed aan de meldplicht bij incidenten.

Bij welke incidenten hebben de intermediairs meldplicht? Denk hierbij aan werknemers die een handtekening vervalsen of slecht advies geven. Vaak wordt dit wel geconstateerd door de intermediairs, maar niet gemeld.

Er zijn verschillende redenen geconstateerd om de incidenten niet te melden. Sommige kantoren hebben bijvoorbeeld geen proper incidentenbeleid, hierdoor kan er niet snel worden geschakeld bij overtredingen. Echter zijn er ook kantoren waar onwetendheid de boosdoener is. Aan de kantoren die niet hebben voldaan aan de meldplicht tijdens het bezoek is direct een waarschuwing afgegeven. Ook heeft het AFM vervolgens uitgelegd hoe er  voortaan wel correct gehandeld kan worden.

Bron: nu.nl

 

Personeelstekort bedrijven houdt nog zeker 2 jaar aan

Economen in het bankwezen verwachten dat het personeelstekort bij ondernemingen zal aanhouden. Voornamelijk in de transportwereld en de zakelijke dienstverlening zal dit te merken blijven.

 

Deze personeelstekorten worden gezien als een groot probleem. De ondernemingen kunnen niet voldoen aan de vraag en kunnen zo niet doorgroeien. De bouwbedrijven moeten bijvoorbeeld regelmatig orders afwijzen. Volgens de economen zal dit probleem zich over alle sectoren gaan verspreiden.

 

Om inkrimping van het bedrijf te voorkomen, wordt geadviseerd om aan andere oplossingen te denken. Automatisering ligt hier het meest voor de hand, maar ook het binden van werknemers wordt benoemd. Dit kunnen ondernemers realiseren middels salarisverhogingen en flexibele werktijden.

Wil jij het volledige artikel lezen? Klik dan hier: nu.nl