Dit was het nieuws van: januari 2019

Januari is voorbij, dit betekent dat het tijd is om de balans op te maken. Wat waren de belangrijkste nieuwsitems in de financiële dienstverlening in deze maand? Lees er hier alles over, met in deze editie: moeilijk op te vullen financiële vacatures, besparing van consumenten op de hypotheekrente, de automatisering in de financiële wereld en een verslag over een AVG-controle bij banken en verzekeraars.

 

Financiële vacatures zijn moeilijk op te vullen

De krapte op de arbeidsmarkt is goed te merken op vacaturesites. Vooral voor de financiële vacatures is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Op vacaturesites staan bijvoorbeeld de vacatures voor financiële consultants in 69% van de gevallen,  voor meer dan 60 dagen open. Bij de algemene financiële vacatures ligt dit percentage wel iets lager. 40% Van deze vacatures staan langer dan 60 dagen open.

 

Het is ook niet zo gek dat de vacatures zo lang open blijven staan. Zo is het aantal financiële vacatures met 14% opgelopen in 2018.

Bron: nu.nl

 

 

Nederlandse consumenten besparen miljoenen op hypotheekrente

Afgelopen jaar waren de hypotheekrentes in Nederland erg laag. De huiseigenaren hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Zo waren er 75.000 consumenten die aanklopte bij de hypotheekverstrekker, de consumenten wouden een lagere rente. Er zijn veel hypotheken die nog een rentepercentage rekenden van 5%, echter stonden de hypotheekrentes afgelopen jaar tussen de 1 en 3 procent. In totaal heeft de consument 62 miljoen bespaart met de onderhandelingen.

Waar de consumenten veel geluk hadden bij de historisch lage rente, heeft dit verhaal ook een andere kant. Die van de hypotheekverstrekkers. Deze lopen veel geld mis. Hierdoor zijn ze afhankelijker geworden van boeterentes. Ter bescherming van de consument is er wel een toezichthouder, die ervoor zorgt dat deze boeterentes niet hoger komen te liggen dan de derving van de inkomsten.

Bron: banken.nl

 

 

Digitale skills steeds belangrijker voor financiële professionals

Financieel dienstverlener FiN heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de Financiële professionals. Uit dit onderzoek blijkt dat het belangrijk is digitale vaardigheden op te gaan doen. Het ziet er zwaar uit voor de professionals die dit niet doen.

Volgens FiN zal de digitalisering de baan gaan kosten van veel financiële professionals. In de komende drie jaar zullen met name de MBO-functies het moeilijk gaan krijgen. Door automatisering zullen deze functies simpelweg overbodig worden.

 

In het onderzoek wordt ook gesteld dat de vraag naar MBO’ers niet verdwijnt, maar verandert. Zo hebben bedrijven in Zuid-Oost Brabant 1.500 digitaal vaardige financiële professionals nodig. Volgens het huidige vooruitzicht zijn die functies nog lang niet opgevuld.

Bron: banken.nl

 

Banken en verzekeraars leggen AVG-controle positief af

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 45 banken en 93 verzekeraars een AVG-controle uitgevoerd. De uitkomsten van deze controle zijn positief. Bij deze controle werd er gekeken of alle banken en verzekeraars een functionaris hebben voor de veiligstelling van persoonsgegevens.

 

In tegenstelling tot eerder onderzoek zijn alle  banken en verzekeraars succesvol door de controle heen gekomen. In eerder onderzoek vielen er nog 7 banken en 14 verzekeraars door de mand.

 

Het doel van de functionarissen is om de veiligheid van massa opslag van persoonsgegevens veilig te stellen.

 

Wilt u meer lezen oer dit bericht? Kijk dan hier.

 

 

Dit was het nieuws van: december

Vanaf 2019 zullen wij maandelijks een verslag maken over het belangrijkste nieuws in de financiële dienstverlening. U leest nu dus de eerste versie van onze rubriek: Dit was het nieuws.

 

December is altijd een drukke maand, ook de financiële dienstverlening stond niet stil. Zo is bekend geworden dat accountants een fraude expertisecentrum krijgen, heeft het AFM geconstateerd dat er lang niet altijd wordt voldaan aan de meldplicht en hebben economen voorspeld dat het personeelstekort zal aanhouden.

 

Accountants krijgen fraude expertisecentrum

Er komt een expertisecentrum om accountant s te helpen bij het opsporen van fraude. Het centrum zou informatie gaan bundelen en daarmee proberen antwoord te geven op moeilijke vragen wat betreft het detecteren van fraude. Volgens de plannen zal het expertisecentrum begin 2020 het eerste advies afgeven.

 

Accountants moeten meer leren letten op bijvoorbeeld het beloningsmodel van de top. Er moet ook meer gelet worden op hoe het management zich aan de normen en waarden houdt en of zij alles wel eerlijk doen. Speciale trainingen en de hulp van experts op dit gebied moet accountants helpen om signalen van fraude eerder op te pikken.

 

Kwart van financieel adviseurs voldoet niet aan meldplicht

Eind december kwam het AFM met een opvallend bericht. Na een bezoek aan 40 financiële dienstverleners, bleek dat een kwart niet voldeed aan de meldplicht bij incidenten.

Bij welke incidenten hebben de intermediairs meldplicht? Denk hierbij aan werknemers die een handtekening vervalsen of slecht advies geven. Vaak wordt dit wel geconstateerd door de intermediairs, maar niet gemeld.

Er zijn verschillende redenen geconstateerd om de incidenten niet te melden. Sommige kantoren hebben bijvoorbeeld geen proper incidentenbeleid, hierdoor kan er niet snel worden geschakeld bij overtredingen. Echter zijn er ook kantoren waar onwetendheid de boosdoener is. Aan de kantoren die niet hebben voldaan aan de meldplicht tijdens het bezoek is direct een waarschuwing afgegeven. Ook heeft het AFM vervolgens uitgelegd hoe er  voortaan wel correct gehandeld kan worden.

Bron: nu.nl

 

Personeelstekort bedrijven houdt nog zeker 2 jaar aan

Economen in het bankwezen verwachten dat het personeelstekort bij ondernemingen zal aanhouden. Voornamelijk in de transportwereld en de zakelijke dienstverlening zal dit te merken blijven.

 

Deze personeelstekorten worden gezien als een groot probleem. De ondernemingen kunnen niet voldoen aan de vraag en kunnen zo niet doorgroeien. De bouwbedrijven moeten bijvoorbeeld regelmatig orders afwijzen. Volgens de economen zal dit probleem zich over alle sectoren gaan verspreiden.

 

Om inkrimping van het bedrijf te voorkomen, wordt geadviseerd om aan andere oplossingen te denken. Automatisering ligt hier het meest voor de hand, maar ook het binden van werknemers wordt benoemd. Dit kunnen ondernemers realiseren middels salarisverhogingen en flexibele werktijden.

Wil jij het volledige artikel lezen? Klik dan hier: nu.nl