Andere uitvoerder pensioenregeling

Sinds dit jaar wordt onze pensioenregeling uitgevoerd door i-PensionSolutions. Voorheen was dat Nationale Nederlanden. Waarschijnlijk ben je al op de hoogte en heb je zelfs al gekeken op het online portaal. We waren van plan om al veel eerder een toelichting te geven, maar omdat de inhoud van de pensioenregeling niet is gewijzigd, is dit er helaas niet eerder van gekomen.

 

Waarom is het pensioen niet meer bij Nationale Nederlanden ondergebracht?

Nedec moet verplicht deelnemen aan het pensioenfonds voor de uitzendbranche, genaamd StiPP. Echter hebben wij vrijstelling van de verplichte deelname aan dit fonds. De voorwaarde is wel dat onze pensioenregeling identiek is aan die van StiPP, of beter. In ons geval in de pensioenregeling beter dan die van StiPP.

Eind 2016 liep ons pensioencontract bij Nationale Nederlanden af. Zij gaven aan het contract niet te willen verlengen. De reden hiervoor is dat Nationale Nederlanden geen pensioenregelingen meer willen uitvoeren op basis van een vrijstelling van een verplicht fonds, zoals StiPP.

 

Waarom geen StiPP?

Zonder een contract met een nieuwe pensioenuitvoerder zouden we verplicht mee moeten doen aan StiPP. Dat wilden we voorkomen om twee redenen:

  • Stipp kent een basisregeling voor deelname tussen 26 en 78 weken waarin nauwelijks iets wordt opgebouwd. Teruggaan naar Stipp zou dus een verslechtering betekenen en ons pensioen heeft voor iedereen dezelfde hogere opbouw.
  • Het beleggingsrendement van StiPP is onder de maat en de reden dat wij vrijstelling hebben gekregen is ook omdat de wet de mogelijkheid biedt om weg te gaan als het beleggingsrendement structureel onvoldoende is. De beleggingsresultaten zijn van groot belang voor de opbouw van een goed pensioen.

Waarom i-PensionSolutions ?

Zoals gezegd moet de regeling identiek zijn aan (of beter dan) die van StiPP. StiPP kent voor het partnerpensioen een uitkering die is gebaseerd op middelloon. Dat geeft bij een kort dienstverband een hogere uitkering aan je partner als je onverhoopt komt te overlijden. Bij Nationale Nederlanden was dit ook het geval.

I-Pensionsolutions is nu nog de enige pensioenuitvoerder in Nederland die het partnerpensioen op basis van middelloon uitvoert.

 

Deelnemersportaal

Op het deelnemersportaal waarvoor je een inlogcode hebt ontvangen, kun je alle informatie over de pensioenregeling vinden: https://ips.mijnpensioenportaal.nl/. Je kunt daar ook wijzigingen in je persoonlijke situatie doorgeven of zaken als waardeoverdracht regelen. I-pensionsolution communiceert uitsluitend digitaal met de deelnemers. Stel je daar geen prijs op, laat het dan even weten.

Vragen?

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op (bij voorkeur per mail) met je consultant, zodat we alle vragen kunnen behandelen.